HomeHome

Språket er journalistens fremste arbeidsredskap - enten det har nyhetsjournalistikkens renskårenhet eller reportasjens og portrettets lekenhet. Jeg har hatt mange nok år "bak brannbilen" til å mestre det første, men den mer utdypende og utforskende reportasjen står meg klart nærmest.

"Don't tell it, show it" var et slags mantra på et kurs i featurejournalistikk en gang på slutten av 1980-tallet; ikke fortell det, vis det. Skap bilder som gjør inntrykk og huskes! Få leseren til å være der!

Jeg lar dette sette preg på det meste jeg gjør - enten det er rapporten fra en begivenhet, artikkelen om en spesiell menneskeskjebne eller det rendyrkede portrettet. Jeg er medlem av Frilansklubben i Norsk Journalistlag.

SoppforgiftetWebThumbnailKlikk her for å lese artikkelen fra Diabetes 4/2003
Polen-faksimile-thumbKlikk her for å lese artikkel fra Sandefjord Blad  08.11.2003
RyanAirThumbnailKlikk her for å lese artikkel fra  Take Off Torp 2/2002
Border768pixel02

Sven Grotdal -  Journalist og forfatter -  Postadresse: Spångbergveien 13 A, 0853 Oslo -  Kontor: Colletts gate 12 A
Telefon: +47
22 69 02 66 (kontor)     +47 22 95 27 79 (privat)      +47 928 93 304 (mobil)      Epost: sven@kulturalia.no