HomeHome
Odontolog Kari-Monefeldt - © Sven Grotdal

De fleste av oss har en eller annen skavank, og veldig mange lever med en eller flere kroniske sykdommer. Men hvordan takler vi det? Hvordan lever vi med det? Hva kan vi gjøre for at det skal begrense livsutfoldelsen vår minst mulig?

God kunnskap om egen sykdom er helt grunnleggende for et best mulig liv, og når jeg skriver om helse er dette det bærende: å formidle informasjon som i utgangspunktet kan være komplisert, på en lettfattelig måte.

Dette er hele ideen bak Aschehougs "Lev godt"-serie, der jeg har skrevet tre bøker i samarbeid med spesiallege Roald Strand. Det er også noe av det som ligger under i de mange artiklene mine for magasinet Diabetes.

Og selvsagt: Det er helse i hver gode opplevelse av natur og kultur, i hver gode reise. Alt henger sammen.

Border768pixel02

Sven Grotdal -  Journalist og forfatter -  Postadresse: Spångbergveien 13 A, 0853 Oslo -  Kontor: Colletts gate 12 A
Telefon: +47
22 69 02 66 (kontor)     +47 22 95 27 79 (privat)      +47 928 93 304 (mobil)      Epost: sven@kulturalia.no